top of page

560,000 ביקורים יומיים באתר

לא תפרסמו מודעה?

פרסום בחינם

(למעט מספר מדורים)

קהל פונים
ממוקד ורציני

תהליך פרסום

ברור וקל

מודעה באוויר

תוך זמן קצר

המודעה שלכם בידיים טובות

הערכת מחיר מומלץ למכירת הרכב על פי שקלול נתונים

נוחות וטובת המפרסם כחלק מתהליך הפרסום במדורים השונים

רוצים לפרסם ביד2?

bottom of page